projekti

Razvoj modularne kuće primjenom inovativnih drvenih elemenata

NAZIV PROJEKTA:

Razvoj modularne kuće primjenom inovativnih drvenih elemenata, referentna oznaka: KK.01.2.1.02.0060

KORISNIKA SREDSTAVA:

 • TERSA d.o.o.
 • Nikole Tesle 71
 • 31 555 Marijanci
 • OIB: 80835896442

PARTNER NA PROJEKTU:

 • Sveučilište u Zagrebu
 • Građevinski fakultet
 • Andrije Kačića Miošića 26
 • 10 000 Zagreb
 • OIB: 62924153420

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Projekt se temelji na provedbi kolaborativnih razvojno – istraživačkih aktivnosti – neophodnih aktivnosti industrijskog istraživanja i eksperimentalnog razvoja u svrhu razvoja novog proizvoda, proizvoda više dodane vrijednosti. Projekt uključuje fazu arhitektonskog oblikovanje, konstruktivno – tehnološke razrade, izradu i testiranje prototipa i uzoraka te implementaciju testnih rezultata u finalni proizvod. U cilju obostranog transfera znanja i tehnologija između znanstveno – istraživačke institucije na gospodarski subjekt te razvoja inovativnog novog proizvoda, učinkovitom suradnjom tvrtke Tersa d.o.o. te Sveučilišta u Zagrebu Građevinskog fakulteta realizirat će se krajnji rezultat – Modularna kuća – sklop inovativnih drvenih elemenata.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

OPĆI CILJ I SVRHA PROJEKTA: Povećati inovativnost i konkurentnosti gospodarskog subjekta koji djeluje u drvno – prerađivačkom sektoru putem unaprijeđena suradnje gospodarskog subjekta i znanstveno – istraživačkog sektora primjenom transfera znanja i tehnologija, aktivnosti istraživanja i razvoja te stvaranjem inovacija.

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA: Projekt ima za cilj pojačati kapacitete poduzeća za istraživanje i razvoj te inovacije, kroz učinkovitu suradnje s Organizacijom za istraživanje i širenje znanja. Projekt ima za cilj razviti novih proizvoda, s njim povezanu tehnologiju i poslovne procese u cilju razvoja Inovativne modularne kuće izrađene od drva.

UKUPNU VRIJEDNOST PROJEKTA:

8.447.949,98 HRK

UKUPNO PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

7.232.555,69 HRK

IZNOS SUFINANCIRANJA EU:

4.730.955,94 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

od 01.10.2020. do 01.10.2022.

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA:

 • TERSA d.o.o.
 • Nikole Tesle 71
 • 31555 Marijanci
 • Vlado Šakić, direktor
 • E-mail: tersa@tersa.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite: http://www.strukturnifondovi.hr/

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014-2020 posjetite: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća TERSA

Posjetite nas!

Tersa d.o.o. trenutno zapošljava 60-ak djelatnika. Od svog osnutka tvrtka je orijentirana kontinuiranom razvoju koji je uvjetovao dosadašnje organizacijske i poslovne procese.

Kontaktirajte nas!