projekti

Kogeneracija Tersa d.o.o. Črnkovci


NAZIV PROJEKTA
: Kogeneracija Tersa d.o.o. Črnkovci

KRATKI OPIS PROJEKTA: Projektom je planirana rekonstrukcija i dogradnja postojeće hale za smještaj kogeneracijskog postrojenja za proizvodnju 400 Kw električne i 615 kW toplinske energije.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: Ostvaruje su ušteda toplinske energije preko 7 MWh godišnje. Kogeneracija će proizvoditi i električnu energiju koja se dosada kupovala iz distribucijske mreže, godišnje se proizvodi 2,6 MWh električne energije iz obnovljivih izvora. Ostvaruje se i smanjenje emisije CO2 za 721 T.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 20.085.626,20 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 13.921.121,25 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01.11.2017. – 31.12.2020.

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA: Vlado Šakić, tersa@tersa.hr, direktor

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite: http://www.strukturnifondovi.hr/

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014-2020 posjetite: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća TERSA

Posjetite nas!

Tersa d.o.o. trenutno zapošljava 60-ak djelatnika. Od svog osnutka tvrtka je orijentirana kontinuiranom razvoju koji je uvjetovao dosadašnje organizacijske i poslovne procese.

Kontaktirajte nas!