Projekt kogeneracija


Projekt se provodi u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“, referentni broj: KK.04.1.1.01.0124 Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Naziv projekta : Kogeneracija Tersa d.o.o. Črnkovci

Kratki opis projekta : Projektom je planirana rekonstrukcija i dogradnja postojeće hale za smještaj kogeneracijskog postrojenja za proizvodnju 400 Kw električne i 615 kW toplinske energije.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Ostvaruje su ušteda toplinske energije preko 7 MWh godišnje. Kogeneracija će proizvoditi i električnu energiju koja se dosada kupovala iz distribucijske mreže, godišnje se proizvodi 2,6 MWh električne energije iz obnovljivih izvora. Ostvaruje se i smanjenje emisije CO2 za 721 T.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 20.085.626,20 HRK, ,a iznos koji sufinancira EU je 13.921.121,25 HRK

Razdoblje provedbe projekta je od 01.11.2017. do 31.12.2020. godine.

Kontakt osobe za više informacija : Vlado Šakić, direktor Tersa d.o.o..

Link na www.strukturnifondovi.hr

 

Tersa d.o.o.